Black Honey

วัตถุดิบ
1. Oro Espresso Italiano  1 Shot
2. ชินนามอน 1 แท่ง
3. มะนาว 1 ซีก
4. น้ำผึ้ง

วิธีทำ

1. กดกาแฟ 1 ช๊อต พร้อมกับน้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟ 
2. ผสมน้ำมะนาวกับน้ำผึ้ง 
3. จัดเสิร์ฟพร้อมกัน 2 แก้ว พร้อมตกแต่งด้วยชินนามอน