เมล็ดกาแฟคั่ว Sweet Peaberry Blend

In stock
SKU
SWEET PEABERRY BLEND-BEAN 4x250 G.
฿287.50

• ใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟอราบิก้า 100% ที่เป็นกาแฟพีเบอรี่

• กาแฟพีเบอรี่ เป็นกาแฟเมล็ดโทนที่หายาก 

• กาแฟเมล็ดโทน สะสมสารอาหารไว้มาก ต่างจากเมล็ดกาแฟทั่วไป

• รสชาตินุ่ม หวาน เปรี้ยวปลาย หอมอบอวล เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

• เหมาะสำหรับชงร้อน

Name:  สวีท พีเบอร์รี่ เบลนด์

Type : อราบิก้า 100%

Roast: ระดับกลาง

Character:  ใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟอราบิก้า 100%  คั่วระดับอ่อน   เมล็ดกาแฟเป็นเมล็ดโทน โดยกาแฟ 1 ต้นจะมีเมล็ดโทนเพียง 5% เมล็ดกาแฟคัดพิเศษจากแหล่งเพาะปลูกอันอุดมสมบูรณ์จากทางภาคเหนือของไทย รสชาติหอมหวาน ปลายเปรี้ยว   

Cup:  เหมาะสำหรับเมนูร้อน 

Signature:  หอมหวานและปลายเปรี้ยว

More Information
Syrup flavor N/A
Loading...