ครีมเหลว + ครีมเทียมข้นหวาน ชนิดพร่องไขมัน

In stock
SKU
5091801000001
฿2,070.00

Promotion Set

ครีมเหลว อโรม่า 1 หีบ (12 กล่อง) และ

ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน อโรม่า 1 หีบ (10 ซอง) (ซองบรรจุ 2 ก.ก.)

Promotion Set

ครีมเหลว อโรม่า 1 หีบ (12 กล่อง) และ

ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมัน อโรม่า 1 หีบ (10 ซอง) (ซองบรรจุ 2 ก.ก.)


More Information
Syrup flavor N/A
Group Head N/A
Promotion N/A
Loading...